Pokuty

19.09.2012 18:34

Veškeré pokuty vybírá Pavel Holomek !

 

Mužstvo Výše pokuty V jakém kole Odůvodnění Zaplaceno
1.FC VP        
AC Dárečci 100 9 neodevzdaný zápis z utkání ANO
Combo 100 7 nedostatečná pořadatelská služba ANO
Combo 100 15 nedostavení se k zápasu NE
FC Smeták 100 2.čtvrtfinále nedostavení se k zápasu NE
FLA - FLA        
Gambrinus        
POHODA 100 10 nezajištění zápisu z prvního utkání ANO
Rest. U Kolji 100 9 nezajištění zápisu z prvního utkání ANO
Rest. U Kolji 100 6 nedostavení se k zápasu ANO
Rest. U Kolji 300 7 , 8 , 9 neodevzdaná podepsaná soupiska ANO
Sedliště        
SK AMI 150 2.čtvrtfinále nedostatečná pořadatelka NE
SK Litomyšl 100 8 neodevzdaný zápis z utkání ANO
Slavoj Ahoj        
Sokol Tokyjo        
T&Trade        
Taurus Trans 150 10 neodevzdaný zápis z utkání, ani výsledků ve stanovený termín ANO
VH Tržek        

 

                         

Služba                                        Služby se zúčastní zástupci mužstva, což je dáno rozlosováním a to

                                                   po celou dobu, kdy se hraje. Včasným příchodem zajistí přípravu

                                                   hřiště k prvnímu utkání a na konci dne hřiště zase uklidí. Povinností služby

                                                   je též bezprostředně po posledním utkání zaslat výsledky

                                                   ( na e-mail nebo sms ) adminoj webu a vyplnit připravený

                                                   formulář a zaslat jej na adresu minikopana-litomysl@seznam.cz

                                                   nejpozději následujíci den po hracím dni.

                                                   Pominutím těchto povinností bude služba potrestána pokutou 150,- Kč.

                                

  

Disciplinární řád                       Kontumace: při prvním kontumačním výsledku inkasuje mužstvo

                                                 pokutu 100,- Kč. Při druhém kontumačním výsledku

                                                 propadá garance 1.000,- Kč a mužstvo je vyloučeno

                                                  ze soutěže.

                                                                         

                    

Protesty                                     Musí být zaznamenány do protokolu s vědomím služby nejpozději

                do 30 minut po skončení hracího dne a předány do rukou některého

                                                   z členů STK. Na později podané protesty nebude brán zřetel.

                                                   Zároveň s podáním protestu je mužstvo povinno složit nevratný

                                                   poplatek 100,- Kč. Pokud má některé mužstvo výhrady k 

                                                   jakékoliv situaci v průběhu hracího dne, musí toto řešit

                                                   podáním řádného protestu do následujícího kola.

                                                   Mužstvo podávající protest je povinno prokázat nezvratnými

                                                   důkazy oprávněnost svého protestu.                     

                                                  Pokud tak neučiní, protest nebude uznán. Při sporném průběhu

                                                   řešení protestu je toto řešeno hlasováním komise. Komise se skládá

                                                   z vedoucích mužstev. Tato komise je také nejvyšším orgánem první

                                                   ligy minikopané a její rozhodnutí je konečné.                                                      

 

Tato pravidla jsou závazná pro všechna zúčastněná mužstva. Odevzdáním soupisky dávají souhlas s těmito pravidly.