Tabulka karet a trestů pro PLAY OFF

20.09.2012 10:58

Aktuální pro Play off

Po základní části se mažou všechny karty a v Play off se počítají stejným způsobem, jako v základní části.

 

Disciplinární řád                  -   Žlutá karta: za dvě žluté karty je automaticky stop pro postiženého

                                                                    hráče na jedno utkání

                                                Červená karta: vyloučení hráče znamená automaticky stop na dvě

                                                                          utkání. Dle míry provinění může STK trest povýšit.

                                                Opuštění hřiště: trestem je kontumační výsledek

                                                Kontumace: při prvním kontumačním výsledku inkasuje mužstvo

                                                                     pokutu 100,- Kč. Při druhém kontumačním výsledku

                                                                     propadá garance 1.000,- Kč a mužstvo je vyloučeno

                                                                     ze soutěže.

                                                Neoprávněný start: nastoupí-li hráč, který není na soupisce nebo

                                                                                  je postižen dvěma žlutými kartami, případně

                                                                                  červenou kartou jeho mužstvo prohrává kontu-

                                                                                  mačním výsledkem 3:0. Hráč ale může nastoupit

                                                                                  v příštím utkání.

                                                   Pokud  zahraje brankář rukou mimo pokutové území bude potrestán

                                                   červenou kartou. Následovat nebude ale stop na 2 utkání, ale

                                                   podmínka na 3 utkání. Jestliže ale dostane v jednom ročníku 2 červené

                                                   karty bude následovat stop na 3 utkání.

                                                   Žluté a červené karty se nepřenášejí do dalšího ročníku.

                                                   Karty se mažou po základní části před zahájením play off.                                

                    

Protesty                                     Musí být zaznamenány do protokolu s vědomím služby nejpozději

                do 30 minut po skončení hracího dne a předány do rukou některého

                                                   z členů STK. Na později podané protesty nebude brán zřetel.

                                                   Zároveň s podáním protestu je mužstvo povinno složit nevratný

                                          poplatek 100,- Kč. Pokud má některé mužstvo výhrady k jakékoliv                      

                                                   situaci v průběhu hracího dne, musí toto řešit podáním řádného

                                                   protestu do následujícího kola. Mužstvo podávající protest je

                                          povinno prokázat nezvratnými důkazy oprávněnost svého protestu.                     

                                                  Pokud tak neučiní, protest nebude uznán. Při sporném průběhu

                                                   řešení protestu je toto řešeno hlasováním komise. Komise se skládá

                                                   z vedoucích mužstev. Tato komise je také nejvyšším orgánem první

                                                   ligy minikopané a její rozhodnutí je konečné.